Què és el ioga?

El Ioga és una ciència de la transformació i del desenvolupament del potencial humà. Un sistema de creixement integral que proporciona salut i harmonia en tots els aspectes de la personalitat: física, energètica, emocional, mental espiritual i ètica.

La pràctica prolongada proporciona un estat d’equilibri emocional i mental que porta a una millor claredat, discerniment i eficàcia a l’hora de gestionar tots els aspectes de la vida. Sana, cuida i reforça el cos, la ment i l’esperit mitjançant la pràctica d’asanes, la respiració i la meditació.

“I.2 YOGAH CITTAVRTTI NIRODHAH”
El yoga es el cese de movimientos en la consciencia
(Yoga Sutras de Patanjali)

Hatha Ioga

La traducció literal de la paraula Hatha Ioga es “ioga de la força”, però en el llenguatge col·loquial, també se li denomina ioga físic. Les dues síl·labes que composen la paraula Hatha, tenen un verdader significat. Ha, vol dir lluna i Tha, vol dir sol. Per tan, Hatha Ioga es la unió del Sol, energia masculina i la Lluna, energia femenina. Dins el cos, el sol i la lluna representen simbòlicament la força de la vitalitat i la força mental. Quan aquestes dues forces s’uneixen i s’equilibren es desperta una tercera força coneguda amb el nom de Kundalini (energia espiritual) Així doncs les practiques de Hatha Ioga tenen com a objectiu principal el despertar de Kundalini a través de la unió i l’equilibri de les forces vital i mental.
El Hatha Ioga és un mètode simple, però poderós per alliberar tot el potencial del cos i la ment. Ioga significa unió, especialment la unió dels aparents pols oposats com: pensament i acció o moviment i respiració. La respiració actua com a enllaç dinàmic entre els nostres pensaments i accions. Utilitzem el cos per deixar anar la respiració i fent això la ment s’enfoca i es relaxa.

Les pràctiques que configuren l’estructura del Hatha Ioga, d’acord al “Hatha Yoga Pradipika”, text més representatiu d’aquest sistema, i que apareix entre enls segles VI i XV de la nostra era, són: asanas (postures), shatkarmas (exercicis de purificació física), pranayamas (exercicis de control de la respiració), mudras (gestos psíquics) i bandhas (claus energètiques).

El Hatha ioga es presenta com un mètode per a completar l’evolució de la persona i portar-la al seu veritable ésser, al seu propi centre.

 “LES PRÀCTIQUES DEL HATHA IOGA TENEN COM A OBJECTIU PRINCIPAL EL DESPERTAR DE L’ENERGIA KUNDALINI (ENERGIA ESPIRITUAL) A TRAVÉS DE LA UNIÓ I L’EQUILIBRI DE LES FORCES VITAL (SOL) I MENTAL (LLUNA)”